Zagrożenia występujące w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

pexels kindel media 7054730 1 Zagrożenia występujące w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

Bycie rolnikiem zawsze jest powiązane z potencjalnym niebezpieczeństwem. Dużo zależy tu od czynników atmosferycznych a także zmian cen na rynku czy postępu technologii. W tekście odpowiadamy na zapytania: Jakie są typy ryzyka i jak nim zarządzać? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie mamy ich rodzaje.

Typy zagrożeń w gospodarstwie

Jeśli masz swoje gospodarstwo należałoby zakupić ubezpieczenie rolnicze. Przesłanką jest to, iż gospodarstwa rolne są obciążone ogromnym ryzykiem i niestabilnością. Wynika to z powodu uzależnienia produkcji od okoliczności z zewnątrz, które na nie oddziałują. Ryzyko w działalności rolniczej jest zależna w dużym stopniu od środowiska przyrodniczego z którym powiązana jest produkcja oraz z otoczeniem ekonomicznym podobnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się ze względu na specyfikę działalności także ze względu na źródło pochodzenia ryzyka.

Typy ryzyka z uwagi na rodzaj działalności

 • powiązane z technologią – wiąże się z nieustannym rozwojem technologicznym, techniki a także biologicznym;
 • przyrodnicze – wpływają na to niesprzyjające warunki klimatu, ulewne deszcze, mrozy, susze jak również epidemie i pasożyty. Niemożliwym staje się przewidzenie dokładnej ilości produkcji i przypuszczalnych zniszczeń;
 • organizacyjne – powodem tego ryzyka jest planowanie, nadzór i organizacja w majątku rolnym oraz zmiany zachodzące w tym obszarze;
 • ekonomiczne – przyczyną są zmiany w strukturze kosztów konsumpcyjnych ludności (np. zmniejszone kwoty pieniędzy wydane na żywność) , niższe ceny produktów rolnych oraz wpływy różnych typów gospodarki na rolnictwo;
 • związane z produkcją – łączy fragmenty ryzyka przyrodniczego, związanego z technologią i tego związanego z organizacją;
 • rynkowe – dotyczy wewnętrznych zmian ekonomicznych zasad produkcji takich jak np. niestabilność polityki rolniczej, utraty rynków zbytu czy niższe ceny.
obrazek nie na temat

Klasyfikacja ryzyka z uwagi na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i źródeł finansowania transakcji gospodarczych przykładowo strata płynności finansowej, wzrosty stóp procentowych;
 • instytucjonalne – odnosi się do zmiennych w polityce rolnej krju;
 • produkcyjne – ryzyko dotyczące przyczyn strat w procesie produkcji takich jak np.zmiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne wśród zwierzyny;
 • osobowe – posiada wpływ na rolnika dotyczy chorób i wypadków w czasie wykonywania pracy;
 • cenowe – dotyczy niepokoju powiązanego ze stosunkiem cen wyrobów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – połączenie ryzyka związanego z finansami wraz produkcyjnym.
 • Jak zarządzać ryzykiem w gospodarstwie
 • Istotny wpływ na rentowność i ekspansywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. W pierwszej kolejności należy ocenić ryzyko, sprawdzić czy warto go podjąć, może w jego efekcie straty będą niewielkie czy też znaczące.

Dobrze aby było to warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do prac w majątku rolnym.

Rozporządzanie ryzykiem to procedury podejmowane w celu chronienia gospodarstwa przed możliwym ryzykiem. Pierwszą z metod pomagających w tym obszarze jest dobra organizacjaprzykładowo istnieje zagrożenie suszy, można wystarać się o rośliny odporne na takie działania albo zakupić dedykowany system nawadniający.

Następną strategią może być stosowanie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji struktury produkcji. Czasem opłaca się przenieść ryzyko na rynek poprzez np. kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zaniedbać ubezpieczenia rolniczego. Umożliwia wyrównywać straty w działalności rolnej.

Czym są ubezpieczenia rolne


Ubezpieczenia rolnicze są głównym z filarów rozporządzania ryzykiem w rolnictwie. Posiadają korzystny wpływ na stabilność i zrównoważony rozwój. Zmniejszają ryzyko działania, zachowują płynność finansową i zapewniają stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolne rozdzielamy na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:

 • odpowiedzialność cywilna rolnika
 • odpowiedzialność cywilna pojazdu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład gospodarstwa;
 • 50% roślin uprawnych.
 • Ubezpieczeniami dobrowolnymi są:

NNW

 • nadprogramowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie maszyn rolnych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie dla gospodarstwa rolniczego – czy faktycznie warto?

Ubezpieczenie swego gospodarstwa rolnego, jest przydatne częściej niż się wydaje. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć żeby zabezpieczyć swój los jako rolnika, oraz ludzi pracujących w majątku rolnym.Jeśli rolnik wyrządzi szkodę np. niechcący rozpylając pestycyd także na sąsiednie pole, niszcząc rosnące tam uprawy, ubezpieczyciel również pokryje koszt. Przykłady można podawać bez końca, ale trzeba pamiętać, że inwestując w polisę ubezpieczeniową