Adwokat i prawnik – czym się różnią?

si pixabay 629 Adwokat i prawnik - czym się różnią?

Wiele osób upraszcza sobie życie używając różne terminy zamiennie. Niejednokrotnie jednak różnica między nimi jest znacząca, a stosowane słownictwo okazuje się błędne.

Przykładem tego typu błędu jest używanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo parającą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to także prawnik. Jest to jednak tylko częściowo zgodne z faktami.

Trzeba być świadomym, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Warto wytłuścić różnice występujące w tej kwestii.

Prawnik – najniższy szczebel w hierarchii palestry

Podstawową różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest droga, którą przebyli oni w ramach przygotowania się do wykonywanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest ukończenie trzyletniej aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod okiem mentora, którym jest przeważnie doświadczony w fachu adwokat Mińsk Mazowiecki. Podczas nauki osoba kandydująca zdobywa praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia studentom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym środowisku i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka finalizowania jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który odbywa się pod banderą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w wybranej formule. Może wybrać ścieżkę prokuratorską, sędziowską, radcowską lub notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w firmach z różnych sektorów. Każdy wybiera indywidualnie.

Zakres obowiązków adwokata i prawnika

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też zakresem uprawnień i zobowiązań. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki ma obowiązek do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nieodpowiedni miała dopilnować interesów klienta. W sytuacji niezadowolenia z wykonanych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Ponadto adwokaci zobowiązani są do stosowania kodeksu etyki zawodowej. Wiąże się to z tym, że jest on zobligowany do zachowania informacji uzyskanych od klienta w sekrecie. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, zatem teoretycznie może on przekazywać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej uprawnia do reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to też wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez stosownych uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając zakres świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Prawne zagwozdki – skonsultuj się z fachowcem

Kancelaria adwokacka wydaje się właściwym miejscem, do którego trzeba zgłosić w przypadku różnych prawnych zagadnień.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Często by rozwikłać daną kwestię wystarczy rozmowa z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy podejmować decyzję o tym, komu ją powierzyć.